Blog

Туризм мира

Кинт интензивност застрояване

Кинт интензивност застрояване

Кинт интензивност застрояване Съгласно Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони: Чл. 10. (1) Показател за Кинт интензивност на застрояване (К инт.) на урегулиран поземлен имот е отношението на разгънатата застроена площ (сбор от застроената площ на всички етажи на основното и допълващото застрояване на и…
Read more

Недвижими имоти

Недвижими имоти?

Недвижими имоти?     Опит в бранша с недвижими имоти, вече 20 години. Следим за максималната защита, интересите на клиента и правим всичко възможно, за да е доволен от успешна сделка. Ние – Евроамазон СЛ ­– обслужваме коректно българските,     а също  чуждестранни клиенти, познавайки  в дълбочина,    проблемите на  имотния пазар в България.…
Read more

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!